Representació

Pacte per una Economia per la Vida

Les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries de la COVID-19 mostren la fragilitat d’un model global que prioritza l’acumulació privada de riquesa per sobre de la vida humana i del planeta, i fan insostenible la continuïtat d’unes polítiques socioeconòmiques poc orientades a l’interès general.

Cal erigir i compartir un Nou Model Econòmic basat en una Economia Plural i Transformadora dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del país, i a garantir el conjunt de béns i serveis necessaris per a la dignitat de la vida. Cal reorientar-nos i reorientar el sistema econòmic cap una Economia per la Vida.

  • Nou Model Productiu basat en la sobirania, la democratització, la relocalització, la mutualització, la redistribució de la riquesa i la transició ecosocial de les activitats econòmiques.
  • Nou Model Reproductiu que garanteixi universalment i democratitzi les tasques de cura.
  • Nou Model ecològic que fomenti l’activitat agrària sostenible, la transició energètica, la mobilitat sostenible, etc.

Amb l’objectiu de fer realitat aquest Nou Model Econòmic, CoopCat va adherir-se al Pacte d’una Economia per la Vida.

Adhesions

Procés d’adhesions obert

Procés participatiu

Procés per recollir propostes, elaborar mesures i preparar el document de Pacte