Representació

Bases Llei ESS

Des que es va constituir l’any 2017, l’Associació Economia Social Catalunya està impulsant un procés de promoció i reconeixement de l’economia social i solidària (ESS) al nostre país que s’està vehiculant, en part, a través de la futura Llei d’economia social i solidària.

Al desembre de 2020, el govern de la Generalitat de Catalunya va presentar públicament el document de bases de la futura llei,  el resultat d’un procés de construcció col·lectiva entre les cinc organitzacions fundadores de l’AESCAT i la seva base social.

Els objectius de la llei que marca el document de bases són establir un marc jurídic de l’economia social i solidària; fomentar i promocionar aquest model econòmic, i l’assoliment del seu reconeixement i representativitat institucional.

Activitat política

Presentació pública del document de Bases

Presentació al Parlament del document de Bases

Consulta pública

Consulta pública prèvia sobre el projecte de llei d’economia social i solidària