Representació


La representació pública del cooperativisme
Articulem, vehiculem i defensem els interessos que ens són comuns davant les administracions i l’opinió pública. Representem des de la pluralitat i la diversitat del cooperativisme on el protagonisme és de les persones i dels valors.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya és la suma de la suma. Som la veu del cooperativisme català. Estem presents en diferents òrgans consultius, taules i comissions, en les quals es debaten les lleis, els decrets, les accions i les polítiques de les administracions públiques catalanes.

Aprofitem aquests òrgans i instruments d’interlocució amb les administracions per tal de fer valer els interessos de les cooperatives i del moviment cooperatiu en àmbits crucials per a la seva competitivitat, a través de la modificació i promoció de normatives i la relació directa i constant amb les administracions, els partits polítics i els grups parlamentaris, així com els mitjans de comunicació i altres agents socials.