Transparència


Per tal de donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, hem reunit en aquest espai tota la informació de caràcter organitzacional i econòmic de l’entitat amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació.

QUÈ FEM

Funcions i serveis que desenvolupa l’organització en l’àmbit de la representació, visualització, coneixement i intercooperació.

ACORDS

Entitats participades i acords amb altres ens.

PRESSUPOST

Recursos econòmics