Coneixement


La promoció de l’educació i la formació cooperatives
Proporcionem coneixement a la societat en general i als cooperativistes per capacitar a emprenedors i empreses més socials, més justes i equitatives i puguin contribuir d’un manera eficaç al desenvolupament de les cooperatives.