Coneixement

Itineraris Educatius

Transformació de l’economia a l’aula

Itineraris educatius d’Economia Social i Solidària i Finances Ètiques
Recurs pedagògic adreçat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO

El Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies conjuntament amb l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, hem impulsat la creació d’un programa per posar en valor l’economia social i solidària i les finances ètiques en els projectes d’emprenedoria col·lectiva de les matèries d’economia de 4t d’ESO i d’emprenedoria a 3r i 4t d’ESO.

El programa ha de servir per incloure en l’oferta curricular dels centres educatius catalans, formació pràctica i específica sobre economia social i com aquesta contribueix a la creació d’empreses democràtiques i centrades en les persones, la generació de feina estable i de qualitat, i el creixement sostenible i arrelat al territori.

L’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques consisteix en un conjunt de 5 mòduls formatius que tracen un recorregut seqüencial per comprendre els aspectes clau d’aquesta perspectiva econòmica. El material està pensat per impartir a l’aula, bé de forma autònoma pels docents, bé amb el suport de formadors externs especialitzats en economia social i finances ètiques. Addicionalment, i com a material complementari, també s’ofereix el recurs de Reptes cooperatius que és l’adaptació digital del programa. Es tracta d’una proposta educativa versàtil, que es pot treballar a l’aula o bé en línia, fonamentat en la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes (ABP).

L’estructura modular permet que cada equip docent pugui inscriure’s al nombre de mòduls que consideri oportú. Aquest itinerari formatiu també dona resposta a la millora de competències bàsiques de l’àmbit social, matemàtic i de cultura i valors, així com a competències transversals de l’àmbit personal i social.

Aquest projecte, està complementat amb formació a docents que imparteix el Departament d’Educació amb els corresponents crèdits reconeguts.

De quin material consta?

  • 5 dossiers en PDF adreçat a l’alumnat i professorat.
  • 5 documents de reforç i guia per al professorat.

 

En quin format es poden impartir els mòduls?

  • De manera presencial, impartits directament pel docent del centre o per un formador extern que us podem facilitar.
  • De manera virtual, impartint el contingut com a complement de la matèria teòrica o com a substitutiu de la mateixa; a través del docent del centre o amb un formador extern que us podem facilitar.

 

Capacitació del personal docent i formadors

Semestralment el Departament d’Educació organitza formació sobre aquesta temàtica adreçada als docents. Addicionalment, els formadors que es posen a disposició del centre també han rebut aquesta formació de capacitació.

  • Juliol de 2022: No hi ha cap curs programat on inscriure’s.

Formulari d’inscripcions per impartir els mòduls al vostre centre educatiu

Prem aquí

Recurs educatiu digital

www.reptescooperatius.cat

Per a més informació

Associació Economia Social Catalunya
www.economiasocialcatalunya.cat