Coneixement

Monogràfics formatius

Cafè Cooperatiu

Generació de coneixement cooperatiu
Coorganitzat amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

La Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Secció de Dret Cooperatiu i de l’Economia Social de l’ICAB coorganitzem bimensualment un l’acte col·legial denominat “Cafè Cooperatiu”.

El Cafè Cooperatiu té com a finalitat la difusió del coneixement i del contingut tractat a cada sessió, per tal de d’ajudar a difondre el model cooperatiu entre els advocats i advocades membres del col·legi, dels i les cooperativistes i la societat en general.

En format virtual, el Cafè Cooperatiu s’estructura en dues parts: ponències de persones expertes en la temàtica tractada a cada sessió i exposició d’experiències per part de cooperatives.

Posteriorment, el contingut d’aquestes sessions serà maquetat en forma de monogràfic que pot acabar generant una col·lecció de publicacions.

 

Primer Cafè Cooperatiu

Les Comunitats Energètiques i les Cooperatives

L’emergència climàtica provocada per l’ús intens de combustibles fòssils i l’alliberament consegüent de grans quantitats de gasos d’efecte d’hivernacle requereix canvis de gran abast i sense precedents. La reflexió sobre l’ús, la gestió i el consum de l’energia ha obert la porta a propostes de canvi de model energètic des de tots els àmbits. Fa temps que les iniciatives de la ciutadania intervenen directament en el sector energètic, molt abans que aparegués la normativa europea sobre les comunitats energètiques. Analitzem quines són les normatives que regeixen aquestes experiències i com el cooperativisme representa una oportunitat per empoderar la ciutadania en l’autogestió de l’energia.

Segon Cafè Cooperatiu

Les Competències del CMAC a les cooperatives de treball associat

Davant de conflictes originats entre persones sòcies, entre aquestes i la cooperativa, els que pugui tenir l’organització amb la seva federació, entre cooperatives i també entre federacions, i fins i tot amb la Confederació, una cooperativa disposa de diversos procediments per resoldre aquesta situació. Analitzem les mesures de mediació, conciliació i arbitratge cooperatius i com encaixen, o no, amb les mesures de la legislació laboral.

Tercer Cafè Cooperatiu

Conceptes clau del cohabitatge cooperatiu

 

El cohabitatge relliga interessos socials i individuals per donar estabilitat en la tinença de l’habitatge. La propietat de l’immoble és de la cooperativa -per definició mancada d’ànim de lucre- i el soci ostenta un dret d’ús de la seva llar. A més, cohabitar implica una col·laboració de la comunitat de veïnatge per satisfer necessitats comunes a través dels espais comunitaris en forma d’instal·lacions i/o serveis.