Representació

Next Generation

Facilitem l’accés als fons Europeus Next Generation per part dels projectes de cooperatives catalanes. Posem en marxa l’Oficina Tècnica de Projectes Next Generation per tal d’informar de les diverses convocatòries i acompanyar les cooperatives en la presentació dels seus projectes a les ajudes que s’articulen dins el Plan de Recuperación y Resiliencia.

 

L’Oficina Tècnica de Projectes Next Generation està formada per tres components:

  1. Informació i divulgació: enviament d’un butlletí que recollirà les ajudes publicades i una fitxa resum de cada ajuda amb un enllaç a la normativa corresponent.
  2. Anàlisi d’elegibilitat i full de ruta: assessorament sobre l’elegibilitat d’aquests projectes dins del Plan de Recuperación y Resiliencia.
  3. Presentació i seguiment dels projectes fins la resolució de l’ajuda: suport a les cooperatives en la metodologia per a preparar la documentació de projectes.

Document explicatiu del funcionament i serveis associats a l’Oficina Tècnica Next Generation

Antecendents

Maig de 2020:
Pla Nacional Estratègic del Cooperativisme i Pla local Estratègia ESS2030 orientat a la recuperació com a conseqüència de la COVID-19.

Juny de 2020:
Projectes d’impacte per a l’activació i transformació d’acord amb els projectes palanca estipulats en el marc de la UE.

Setembre de 2020:
NXARXA per dinamitzar sectors estratègics.

 

Març de 2021:
Posicionament del cooperativisme català davant els Fons de Recuperació i Resiliència.

Juny de 2021:
Creació d’un PERTE  de l’Economia Social en coordinació amb CEPES.

Febrer de 2022:
Creació de l’Oficina Tècnica Next Generation.

Accés a l’Oficina Tècnica Next Generation:
Servei adreçat únicament a les cooperatives federades.

 

Aliances
Després de mesos de treball conjunt amb CEPES per recollir i centralitzar els projectes que podrien optar a finançament europeu, es va confirmar la convocatòria d’un PERTE de l’Economia Social liderat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Presentació del PERTE de l’Economia Social i les Cures

El divendres 27 de maig es va presentar a La Moncloa el PERTE de l’Economia Social i les Cures.

El PERTE de l’Economia Social i les Cures vol configurar, a través de dos objectius generals i un d’estratègic, una resposta integrada a alguns dels múltiples reptes que han sorgit com a conseqüència de la crisi de la COVID–19 i altres problemes no resolts de crisis anteriors.

Objectiu 1 ) Impuls de l’Economia Social espanyola i el seu potencial transformador

Objectiu 2) Desenvolupament d’uns serveis avançats en l’àmbit de les cures, accessible si centrats en les persones, a través de l’Economia Social

Objectiu estratègic: configurar un hub de vanguardia, referent a nivell europeu en Economia Social, per  impulsar un ecosistema alternatiu especialitzat en construir una «nova economia» justa, equitativa i sostenible, basada en la «democràcia econòmica” i basada en una transformació digital i ambiental, per tal que l’Economia Social tingui cada vega més protagonisme al PIB.

El PERTE de l’Economia Social i les Cures mobilitzarà més de 800 milions d’euros. Els projectes s’executaran progressivament fins l’any 2026 i es fomentarà la incorporació de finançament privat addicional d’inversions responsables i sostenibles.

L’Economia Social es caracteritza pel seu dinamisme i pel compromís amb les persones i el territori on opera. A més, l’Economia Social ha demostrat una gran resiliència en temps de crisi no només mantenint l’ocupació, sinó generant nous llocs de treball digne i de qualitat.