Representació

Next Generation

Facilitem l’accés als fons Europeus Next Generation per part dels projectes de cooperatives catalanes. Posem en marxa l’Oficina Tècnica de Projectes Next Generation per tal d’informar de les diverses convocatòries i acompanyar les cooperatives en la presentació dels seus projectes a les ajudes que s’articulen dins el Plan de Recuperación y Resiliencia.

 

L’Oficina Tècnica de Projectes Next Generation està formada per tres components:

  1. Informació i divulgació: enviament d’un butlletí que recollirà les ajudes publicades i una fitxa resum de cada ajuda amb un enllaç a la normativa corresponent.
  2. Anàlisi d’elegibilitat i full de ruta: assessorament sobre l’elegibilitat d’aquests projectes dins del Plan de Recuperación y Resiliencia.
  3. Presentació i seguiment dels projectes fins la resolució de l’ajuda: suport a les cooperatives en la metodologia per a preparar la documentació de projectes.

Document explicatiu del funcionament i serveis associats a l’Oficina Tècnica Next Generation

Antecendents

Maig de 2020:
Pla Nacional Estratègic del Cooperativisme i Pla local Estratègia ESS2030 orientat a la recuperació com a conseqüència de la COVID-19.

Juny de 2020:
Projectes d’impacte per a l’activació i transformació d’acord amb els projectes palanca estipulats en el marc de la UE.

Setembre de 2020:
NXARXA per dinamitzar sectors estratègics.

 

Març de 2021:
Posicionament del cooperativisme català davant els Fons de Recuperació i Resiliència.

Juny de 2021:
Creació d’un PERTE  de l’Economia Social en coordinació amb CEPES.

Febrer de 2022:
Creació de l’Oficina Tècnica Next Generation.

Accés a l’Oficina Tècnica Next Generation:
Servei adreçat únicament a les cooperatives federades.

 

Aliances
Després de mesos de treball conjunt amb CEPES per recollir i centralitzar els projectes que podrien optar a finançament europeu, es va confirmar la convocatòria d’un PERTE de l’Economia Social liderat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.