Intercooperació

Cercles.Coop

Digitalització de la governança

Cercles.Coop, repositori de recursos
Adaptació del Decidim a les necessitats de les societats cooperatives

Cercles.Coop és un repositori de recursos creat per preparar i celebrar reunions societàries amb garanties jurídiques; elaborat conjuntament amb les Federacions de cooperatives, un equip jurídic i un equip tecnològic.

Tots els recursos de Cercles.Coop estan elaborats amb codi lliure i obert, estan dissenyats i preparats per a l’autogestió i s’ubiquen en un servidor compartit per a les cooperatives i organitzacions usuàries que de manera mancomunada es contribueix a l’economia d’escala i la sostenibilitat.

Cercles.Coop permet incorporar sistemes de videoconferència de lliure elecció que responguin a les necessitats de cada cooperativa.

Recursos de Cercles.Coop

  • Guies de recomanacions jurídiques i tècniques
  • Plataforma de participació societària
  • Manual d’ús de la Plataforma
  • Serveis de suport als usuaris
  • Formació i capacitació per a l’autogestió

Codi lliure i obert

Tots els recursos que configuren Cercles.Coop estan elaborats amb codi lliure i obert. La Plataforma digital és una adaptació del Decidim a la normativa aplicable a cooperatives.

Governança de la Plataforma

Meta.Cercles.Coop és l’espai de governança de la Plataforma Cercles.Coop on les usuàries decideixen l’orientació de la Plataforma i els seus usos.