Termes i condicions

 

Condicions generals:

L’aforament per assistir a l’acte de celebració del Dia Internacional de les Cooperatives és limitat i és necessària la inscripció prèvia. Consulta sempre al web, o a través de la teva federació, la data, hora i adreça del lloc on tindrà lloc l’acte.

Per garantir-ne el rigor i la qualitat, l’acte s’iniciarà amb puntualitat.

 

Donar-se de baixa de l’acte:

Si després d’haver realitzat la inscripció no pots assistir a l’acte del Dia Internacional de les Coopertives caldrà que et donis de baixa, per tal que algú altre pugui aprofitar la teva plaça. Ho podràs fer enviant un correu electrònic a ccc@cooperativescatalunya.coop

 

Política de Privacitat:

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, s’informa del següent:

  • En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal web o formulari d’inscripció en línia, aquestes seran incorporades automàticament a un fitxer informàtic de titularitat i responsabilitat de CoopCat amb domicili social al Carrer Premià nº15, 08014 de Barcelona.
  • Aquesta informació que rep CoopCat, per part de la usuària, és tractada amb la màxima confidencialitat.
  • La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat gestionar l’activitat Dia Internacional de les Cooperatives o per a les finalitats indicades en els avisos corresponents, podent, així mateix, enviar qualsevol tipus d’informació amb continguts relacionats amb l’acte que es considerin del vostre interès.
  • No es facilitaran les dades personals que es facilitin a terceres persones.
  • CoopCat només utilitza cookies d’analítica web sense perjudici de reservar-se el dret de modificar aquest criteri.
  • En qualsevol moment, vostè tindrà la possibilitat d’exercitar els drets d’accés (petició d’informació sobre les dades personals), rectificació o cancel·lació (petició de correcció o supressió de dades personals inexactes o incorrectes) i oposició previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.
  • Si vol conèixer les dades personals que CoopCat té emmagatzemades a la base de dades o si, per contra, no vol que tingui cap dada personal seva, pot contactar de forma personal amb nosaltres de la següent manera: Enviant-nos una carta certificada per correu ordinari, acompanyant una fotocòpia del DNI, a l’adreça Carrer Premià nº15, 08014 de Barcelona.
  • CoopCat guardarà les dades de caràcter personal recaptades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. CoopCat complirà les esmentades obligacions en compliment del que estableix la normativa aplicable.