Intercooperació

Projecte RESPONDET

Transició verda i digital

RESPONDET, projecte europeu d’intercooperació
Creació d’un protocol que serveixi de guia per a la creació, en forma jurídica de cooperativa, de Comunitats Locals d’Energia que es pugui aplicar arreu del territori

Dins el Programa Europeu COSME, Catalunya és l’encarregada de liderar el Projecte RESPONDET (Regional Social Economy Policies for Sustainable Community-Driven Environmental Transition) que se centra en la transició verda i digital a través de l’Economia Social i dins l’àmbit regional i local.

Els socis de Catalunya són la Generalitat, que lidera el projecte com autoritat pública conjuntament amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat), amb l’assistència tècnica de REVES (Xarxa Europea de Regions i Municipis de l’Economia Social).

En aquest Projecte RESPONDET participen com a socis altres regions de Bèlgica, Itàlia i Polònia.

L’objectiu del Projecte RESPONDET és donar suport a projectes que construeixin resiliència i augmentin la capacitat de les administracions públiques autonòmiques o locals, de les empreses de l’economia social i de la societat per superar dificultats i crisis.

– Desenvolupament de la col·laboració transnacional i interregional entre els stakeholders (sector públic i privat) de l’economia social en l’àmbit de les Missions de l’Economia Social

– Potenciar l’aprenentatge entre iguals, compartint i replicant bones pràctiques i casos d’èxit entre els agents de l’economia social

– Millorar la col·laboració entre les xarxes d’economia social existents i els grups d’interès a nivell regional i local en el temes a treballar

– Donar a conèixer les empreses i organitzacions de l’economia social i promoure el seu paper en la construcció de resiliència als territoris

– Desenvolupar plans d’acció local amb empreses d’economia social i agents dels temes identificats

Missions d’intercanvi:

Barcelona, 13 i 14 de setembre de 2022: 1a missió del projecte. Comunitats Energètiques.

Valònia, 18 i 19 d’octubre de 2022: 2a missió del projecte. Economia Circular.

Malopolska, 30 de novembre i 1 de desembre de 2022: 3a missió del projecte.