Representació

Normativa cooperativa

La Confederació de Cooperatives de Catalunya ha elaborat de manera conjunta amb les federacions associades, el grup de coordinació jurídica i el Registre de Cooperatives de Catalunya un desplegament normatiu de caràcter excepcional per donar diverses cobertures jurídiques a les societats cooperatives, com a conseqüència de la COVID-19.

El Decret Llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

En concret, aquest decret determina mesures aplicables a les societats cooperatives catalanes relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals i en relació amb el Consell Rector; també recull mesures excepcionals respecte a les causes de dissolució i de perllongament de la vigència dels nomenaments dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives.

Així doncs, per a les reunions societàries, a banda de la pròpia Llei de cooperatives 12/2015, les societats cooperatives disposen de normativa de reforç atesa l’excepcionalitat del moment: els Decret Llei 47/2020 i Decret Llei 19/2020.