Representació

Foment de les cooperatives

La Confederació de Cooperatives de Catalunya ha elaborat de manera conjunta amb les federacions associades un paquet de mesures de cara a les eleccions al Parlament del 14 de febrer. El resultat d’aquest treball és un pla amb 54 propostes de tots sectors d’activitat, que pretén fomentar l’economia cooperativa, pal·liar la crisi socioeconòmica derivada de la Covid-19, i construir un model econòmic que situï les persones i la vida al centre.

En un context com l’actual, els valors del cooperativisme han demostrat que son essencials per donar resposta a les necessitats socials i econòmiques de la població de forma comunitària i solidària. En aquest sentit, és bàsic l’esforç col·lectiu per dirigir-nos cap a una economia plural, inclusiva i transformadora en tots els sectors. Per això, el document elaborat per les eleccions del Parlament recull mesures en els següents àmbits:

  • Reconeixement: el cooperativisme és un agent imprescindible de democratització econòmica i desenvolupament que ha de consolidar la seva presència en els espais de decisió on s’impulsen polítiques de formació, ocupació, desenvolupament social i local i promoció econòmica.
  • Gestió cooperativa, administració i concertació pública responsable: la col·laboració pública-privada en la gestió de serveis públics adquireix una dimensió eficient amb les empreses cooperatives perquè aquestes distribueixen millor els recursos públics entre les usuàries i les treballadores.
  • Transformació digital i nous models de negoci: el tàndem cooperativa i territori es presenta com una aliança capaç de generar i retenir ocupació, fixar la població a la zona i aprofitar els recursos endògens. Alhora, la transformació digital de les cooperatives és un repte i una oportunitat per permetre que aquestes millorin, siguin més sostenibles i més emprenedores.
  • Promoció, dinamització i foment: les cooperatives estan presents en el 62% dels municipis del nostre país, creen i mantenen llocs de treball, s’adapten a les necessitats socioeconòmiques de cada zona i permeten la seva millora.
  • Educació, recerca i desenvolupament: les cooperatives tenen una funció social que afavoreix la qualitat de vida de les persones que en formen part i s’hi relacionen. El cooperativisme incideix en tots els estadis de les persones: des de la infantesa a la vellesa, passant per la joventut i l’adultesa, afavorint l’estructuració socioeconòmica del país, sobretot en les etapes educatives.
  • Econòmic i financer: el cooperativisme ha de ser un actor clau del nou model econòmica post Covid-19. Per això, cal que des del sector públic s’estableixin estructures descentralitzades i recolzades en el cooperativisme i l’economia social per a la planificació econòmica.

Descarrega AQUÍ el pla de foment de l’economia cooperativa per a la propera legislatura iniciada el 2021

Informació relacionada

Pla recuperació COVID-19