Bones pràctiques

SCIAS, SCCL – Hospital de Barcelona

Amb la finalitat d’adaptar les instal·lacions i els serveis als socis de consum de SCIAS, s’han adoptat una sèrie de mesures per afrontar la pandèmia Covid-19, atenent a les necessitats i directrius de les autoritats sanitàries:

– S’ha reorganitzat l’activitat de l’hospital, ampliant la capacitat del servei d’urgències, tant en nombre d’ubicacions, com de personal assistencial.

– Des del punt de vista hospitalari, s’han pres una sèrie de mesures orientades a destinar el màxim nombre de llits a pacients amb Covid-19, la qual cosa ens ha permès de doblar la capacitat de l’hospital, triplicant la capacitat de l’UCI.

– S’han reorientat els serveis ambulatoris i domiciliaris amb la posada en marxa d’un Call Center d’Assistència Sanitària Col·legial com a servei de suport obert al conjunt de la ciutadania, per orientar i resoldre dubtes sobre la Covid-19.

– S’han implementat noves mesures per a la protecció dels socis treballadors i les sòcies treballadores, s’ha organitzat una consulta mèdica exclusiva, i se’ls ha ofert la gratuïtat dels menjars i sopars, aparcament, suport psicològic i canguratge d’infants al seu càrrec, així com la possibilitat de pernoctar en un hotel. A més, s’ha implantat el teletreball allà on ha estat possible.

– S’ha fet un acord de col·laboració amb la sanitat pública, entre d’altres, amb l’Hospital de la Mar, per descongestionar la seva llista quirúrgica (d’oncologia). S’han estat realitzant intervencions en els nostres quiròfans, i s’han ingressat pacients de la sanitat pública en hospitalització convencional i en UCI quan se’ns ha demanat.

CONTACTE:

direccio@sciashdb.com

934 954 444

Salut