Bones pràctiques

Heres Social, SCCL

A la cooperativa Heres Social hem redissenyat el nostre Programa Acceleradora La Obrera per realitzar formacions obertes i tutories a entitats del Baix Llobregat. Fem aquesta activitat en el context de l’activitat del Cercle Barri Cooperatiu del Prat de Llobregat, que forma part de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. Fins ara, només dúiem a terme aquest programa per a 10 entitats, però ara obrim una borsa d’hores per arribar a ajudar el màxim d’entitats possible.

Consultoria i assessorament