Bones pràctiques

Coop57, SCCL

Coop57 i la Fundació Seira han arribat a un acord pel qual la cooperativa ha obert una línia de finançament específic de 2 milions d’euros per al cooperativisme català afectat per la Covid-19, i la fundació constitueix un fons de 400.000 euros que serviran per garantir els préstecs concedits en el marc d’aquesta línia.

El confinament i l’estat d’alarma decretats per frenar els contagis han tingut com a conseqüència l’aturada o reducció temporal d’activitat de milers de projectes i organitzacions de l’economia social i solidària, la qual cosa està generant moltes tensions econòmiques i de tresoreria a les cooperatives.

En aquest context tan complicat, les dues entitats s’han posat mans a l’obra per poder donar resposta a les necessitats de finançament de les cooperatives federades i sòcies de serveis de Coop57.

La línia de finançament de 2 milions d’euros oberta per part de Coop57 posa en marxa dos productes financers:

Pòlissa de crèdit per cobrir tensions de tresoreria
Préstec de liquiditat
Les dues tipologies de préstecs tenen com a finalitat aportar liquiditat a cooperatives federades que s’hagin vist afectades pel descens dels ingressos amb la baixada d’activitat causada per la situació de confinament i l’estat d’alarma. Es podran sol·licitar fins al 30 de juny del 2020, moment en el qual es podran ampliar en funció del que s’allargui l’estat d’alarma i confinament ocasionat per la Covid-19.

Aquesta línia de finançament comptarà amb la garantia d’una fiança de 400.000 euros de la Fundació Seira. En el cas d’impagament d’algun dels préstecs concedits per Coop57 en el marc d’aquesta línia de finançament, la fiança de la Fundació Seira respondria pel 50% del deute no atès; l’altre 50% aniria a càrrec de Coop57, d’acord amb la filosofia de compartir riscos i de mancomunar recursos.