Bones pràctiques

Celobert, arquitectura, enginyeria i urbanisme, SCCL

A la cooperativa Celobert oferim assessorament a entitats i empreses pel que fa a la reducció de la factura elèctrica de locals, oficines o establiments tancats, o amb mínima activitat durant el període d’emergència provocat per la COVID19. Perquè l’estalvi energètic sigui rellevant cal complir una de les següents circumstàncies:

Locals tipus oficines, d’ocupació mitjana de 70 persones per local.
Locals comercials o establiments industrials de més de 200 m² per local o establiment.

Arquitectura i urbanisme