Gestió de la dimensió cooperativa

En la gestió empresarial hi entren en joc diversos aspectes, des del règim fiscal i societari a les relacions laborals, la internacionalització, el màrqueting i les vendes... Les àrees gestores d’una empresa variaran en funció del tamany, l’activitat econòmica i l’estratègia empresarial. Tanmateix, hi ha un seguit de conceptes fonamentals que seran comuns en tota empresa: orientació cap als resultats, orientació al client, lideratge i constància en els objectius, gestió per processos i fets, desenvolupament i implicació de les persones, desenvolupament d'aliances i responsabilitat social. A més, en les empreses cooperatives també cal considerar la dimensió cooperativa en la gestió empresarial: construcció de la democràcia i gestió de la participació.

Com a elements específics en la gestió cooperativa tenim el règim fiscal, el règim econòmic, el règim societari i el procés d'incorporació de persones sòcies; a més dels aspectes relatius a la comercialització i vendes, clientela, internacionalització, reglament de règim intern, planificació estratègica, pla de gestió i pressupostos d’ingressos i despeses i de tresoreria...

Recursos de gestió cooperativa:

Pla d'empresa

Textos d'economia cooperativa

Textos pràctics d'economia cooperativa

Manuals

Monografies

Publicacions formatives

Documents diversos

Banc de coneixement empresarial