Català English Français Español

Gestió de la dimensió cooperativa

En la gestió empresarial hi entren en joc diversos aspectes, des del règim fiscal i societari a les relacions laborals, la internacionalització, el màrqueting i les vendes... Les àrees gestores d’una empresa variaran en funció del tamany, l’activitat econòmica i l’estratègia empresarial. Tanmateix, hi ha un seguit de conceptes fonamentals que seran comuns en tota empresa: orientació cap als resultats, orientació al client, lideratge i constància en els objectius, gestió per processos i fets, desenvolupament i implicació de les persones, desenvolupament d'aliances i responsabilitat social. A més, en les empreses cooperatives també cal considerar la dimensió cooperativa en la gestió empresarial: construcció de la democràcia i gestió de la participació.

Com a elements específics en la gestió cooperativa tenim el règim fiscal, el règim econòmic, el règim societari i el procés d'incorporació de persones sòcies; a més dels aspectes relatius a la comercialització i vendes, clientela, internacionalització, reglament de règim intern, planificació estratègica, pla de gestió i pressupostos d’ingressos i despeses i de tresoreria...

Recursos de gestió cooperativa:

Pla d'empresa

Textos d'economia cooperativa

Textos pràctics d'economia cooperativa

Manuals

Monografies

Publicacions formatives

Documents diversos

Banc de coneixement empresarial

 


arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop
Som socis de: logotip aci  logotip coops europe  logotip cepes