Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

16

16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat con­nexes a tot el món.

16.2 Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de vio­lència contra els infants.

16.3 Promoure l’estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals, i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a totes les persones.

16.4 Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il·lícit de finances i d’armes, enfortir la recuperació i de­volució de béns robats, i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.

16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

16.8 Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial.

16.9 Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les persones, en particular mitjançant el registre de naixements.

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

16.a Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular als països en desenvolupament, per tal de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

16.b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible.

 

 

 

OBJECTIU 1
Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes
OBJECTIU 2
Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible
OBJECTIU 3
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats
OBJECTIU 4
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
OBJECTIU 5
Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes
OBJECTIU 6
Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones
OBJECTIU 7
Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones
OBJECTIU 8
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom
OBJECTIU 9
Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació
OBJECTIU 10
Reduir la desigualtat en i entre els països
OBJECTIU 11
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
OBJECTIU 12
Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
OBJECTIU 13
Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest
OBJECTIU 14
Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible
OBJECTIU 15
Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat
OBJECTIU 16
Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells
OBJECTIU 17
Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible