Què són els ODS?

ODS 0El setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marca l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i configura un full de ruta d’actuació per assolir el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional -referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)- i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

 

5RL’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com 'les 5 P'): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership), alhora la implantació dels ODS es fonamenta en un seguit de principis per garantir-ne l'èxit:

  • Universals: impliquen tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament econòmic.
  • Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels nostres temps.
  • Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells: reptes, països i diferents nivells de govern.
  • Mesurables: s'han de mesurar amb indicadors.
  • Ambiciosos: no deixen enrere a ningú.
  • Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en un esforç col·lectiu per al desenvolupament sostenible.
  • Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del desenvolupament sostenible basat en la responsabilitat social (econòmica, social i mediambiental).
  • Basats en l’experiència adquirida dels ODM (Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l'Agenda 2020).

Per tot això, l’Agenda 2030 ens interpel·la a tots i per garantir-ne l'èxit cal un sistema de governança multinivell (des de l’esfera internacional, nacional, regional i local). El compromís mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) és clau per impulsar, implantar i aconseguir les fites marcades.