Les cooperatives a l’agenda de la UE 2020

Les empreses cooperatives són un model empresarial que encaixa perfectament amb les polítiques estratègiques de la UE 2020, les quals apunten cap a "una economia sostenible, posant a les persones i la responsabilitat en primer lloc, amb una lluita sostinguda contra l'exclusió i la transició cap a una economia verda".

Les cooperatives posen a les persones en el centre del negoci, mentre que al mateix temps generen riquesa a llarg termini en els territoris. El model d’empresa cooperativa aporta respostes concretes i solucions innovadores que poden contribuir a l’estratègia de la UE 2020.

Com contribueixen les cooperatives:

Atesa la varietat i complexitat dels desafiaments que la societat europea i l'entorn empresarial s’enfronten, les cooperatives estan en una posició única per oferir un contrapès. El coneixement, experiència i objectius del model d’empresa cooperativa s'alineen perfectament amb molts objectius que s’ha marcat la UE pel 2020: