Reptes de futur

UE 2020: Una agenda per a noves qualificacions i llocs de treball

Objectius del moviment cooperatiu:

Què hi poden fer les institucions europees: