Reptes de futur

UE 2020: Jovent en moviment

Objectius del moviment cooperatiu:

Què hi poden fer les institucions europees: