PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

La Confederació de cooperatives de Catalunya és l'òrgan màxim de representació de les cooperatives i les organitzacions respectives sotmeses a la Llei 12/2015. A més, correspon a CoopCat:

  • La representació pública i la defensa del cooperativisme.
  • La participació en la difusió dels principis i els valors cooperatius i la promoció de l'educació i la formació cooperatives.
  • La coordinació o l'organització de serveis d'interès comú per a les cooperatives que es realitzin mitjançant les federacions de cooperatives.
  • Tota altra activitat de naturalesa anàloga que es reculli en els estatuts socials i que sigui beneficiosa per al cooperativisme i les seves entitats.

 

En aquest context, CoopCat ha desplegat, des de la seva existència, diverses actuacions i serveis adreçats, tant a les cooperatives com a les estructures federatives:

  • Promoció: Ara_Coop i Localcoop, El Cooperativisme a l'Escola, Experiències Cooperatives i Convenis
  • Consolidació: RSE.Coop, Avançar, primera Trobada d'Antics Alumnes, curs de Direcció d'Empreses a ESADE i Avalis, SGR
  • Visualització: Any Internacional de les Cooperatives i Dia Internacional de les Cooperatives, Observatori del Cooperativisme, Setmana de l'Economia Cooperativa, Futurcoop, Puntcoop, Nexe, Pacte d'R+D+I
  • Representació: governamental, internacional i en espais socioeconòmics.

 

CoopCat està present en diversos organismes i institucions, hi participa activament per elaborar propostes, informar i desenvolupar les funcions que li corresponen. Els representants no perceben cap compensació econòmica a nivell personal per participar en aquests òrgans. Quan la representació institucional comporta una percepció econòmica, aquesta s'ingressa a l'organització.

A continuació podeu consultar els organismes en els quals CoopCat té representació i quines són les persones responsables en cada àmbit.

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) Nacional Xavier Pié i Dolset (vicepresident de la FCAC); Lorena Torró i Garrido (tècnica de CoopCat)
Comissionat Economia Social, Ajuntament de Barcelona Nacional Joseba Polanco i Beldarrain (director de CoopCat)
Acord Ciutadà, Ajuntament de Barcelona Nacional Perfecto Alonso i Tejera
AVALIS, SGR (entitat participada) Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Consell Municipal de Benestar Social, Ajuntament de Barcelona Nacional Joan Segarra i Ferran (director Sectorial d'Iniciativa Social de la FCTC)
Fundació Roca i Galès Nacional Joseba Polanco i Beldarrain (director de CoopCat)
Diplocat Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Fiare Banca Ètica Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Coop57 Nacional Perfecto Alonso i Tejera
ACCID Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Respon.cat Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Fundació Diversitat Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Fundació Catalunya Cultura Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Iniciativa per a la reforma horària Nacional Perfecto Alonso i Tejera
Pacte Nacional pel Dret a Decidir Nacional Perfecto Alonso i Tejera
ICA - International Cooperative Aliance Internacional Perfecto Alonso i Tejera
Cooperatives Europe Internacional Perfecto Alonso i Tejera
GRI Internacional -
CEPES Estatal Perfecto Alonso i Tejera
CIRIEC Estatal Perfecto Alonso i Tejera

 

Altrament, CoopCat té subscrits acords de col·laboració amb altres organitzacions amb l'objectiu de desplegar el cooperativisme i oferir nous mercats a les cooperatives catalanes. Actualment, hi ha acords amb: organitzacions cooperatives de Trento, amb l'Oficina de Desenvolupament de Cooperatives de Marroc i amb la Cooperativa Obrera de Vivendes del Prat de Llobregat. Podeu consultar els acords de col·laboració aquí.