PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2020
Comunitat Minera Olesana
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Fruits de Ponent
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Celobert
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Som Mobilitat
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Suara
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Taller Àuria
Especial COVID-19
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020

Què són les federacions de cooperatives?

Amb la finalitat de representar, defensar i promoure llurs interessos, les societats cooperatives poden constituir federacions de classes de cooperatives. Actualment, a Catalunya trobem cinc estructures federatives que agrupen les classes de cooperatives següents: agràries, consum, ensenyament, habitatges, serveis i treball.

Mitjançant aquesta organització, les empreses comparteixen uns serveis i tenen garantida la representació política en els àmbits socioeconòmics que les aplica. Tanmateix, les funcions de les federacions són les següents:

  • La representació pública, pel que fa a llur sector d'activitat o branca cooperativa.
  • La participació en la difusió, manteniment i foment dels principis cooperatius i l'estímul de l'educació i la formació cooperatives.
  • La promoció, l'organització, l'orientació i la formació cooperatives dels socis, de llurs membres de base i del públic en general.
  • La promoció i l'organització de serveis que sigui convenient als interessos de les cooperatives associades i dels socis que les integren.
  • Arbitrar o fer de mediador en els conflictes de contingut cooperatiu.
  • La promoció i la realització d'activitats que facin referència al moviment cooperatiu en general i a les branques de la cooperació en particular.

 

Organitzacions sòcies de la Confederació de cooperatives de Catalunya:

 

fedes fcacfedes fccuc fedes fecec fedes fchc fedes fctc