PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

En les empreses cooperatives, la col·laboració o intercooperació és i ha estat sempre una característica diferenciadora. Vinculat amb l'ajut mutu, ja sigui de persones físiques o jurídiques, la cooperativa funciona en col·lectiu per obtenir unes finalitats comunes. L'ajut mutu i la unió, té a veure en l'associació de persones sòcies de base i també en l'associació entre cooperatives. Per tant, la intercooperació no només és cooperació entre persones, sinó també cooperació entre cooperatives. És per això que des de la pròpia filosofia cooperativa i des de les pròpies lleis que regulen aquesta forma jurídica, es contemplin diverses formes d'integració cooperativa. Les diverses formes d'intercooperació són les següents:

 1. Intercooperació econòmica sense vinculació patrimonial:
  • Cooperatives agràries
  • Cooperatives de serveis
  • Cooperatives de segon grau
  • Grups cooperatius
  • Altres formes d’intercooperació econòmica: agrupacions d’interès econòmic, unió temporal d’empreses, societats de garantía recíproca, creació d’entitats mercantils
 2. Intercooperació econòmica amb vinculació patrimonial:
  • Fusions / absorcions
  • Escissions
 3. Intercooperació mixte (poden o no tenir objectius econòmics):
  • Convenis intercooperatius
  • Entitats amb qualificació especial: cooperatives d’inciativa social, cooperatives com a entitats sense afany de lucre
 4. Intercooperació representativa:
  • Federacions de cooperatives
  • Confederacions de cooperatives