PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Fons de reserva obligatori

Aquest fons és irrepartible entre els socis i té per finalitat consolidar econòmicament la societat; es nodreix dels resultats següents: l'aplicació dels excedents cooperatius i beneficis extracooperatius, de les deduccions sobre les aportacions obligatòries en cas de baixa injustificada o expulsió de socis, així com de les quotes d'ingrés o periòdiques.

 

Fons d'educació i promoció cooperatives

La finalitat d'aquest fons és costejar la formació dels socis i treballadors, la promoció del cooperativisme i les relacions d'intercooperació, les accions d'incidència social i lluita contra l'exclusió social, així com el pagament de quotes d'afiliació a estructures federatives. El FEPC es nodreix de l'aplicació dels excedents cooperatius i beneficis extracooperatius, de les sancions disciplinàries dels socis, així com de subvencions o donacions per a actuacions pròpies atribuïbles al FEPC.

Aquest fons és irrepartible entre els socis i inembargable.

 

Altres fons

L'assemblea general pot acordar l'aplicació d'altres tipus de fons i els estatuts en regularan els criteris i el caràcter de repartibles o irrepartibles. Parlem dels fons de reserva voluntaris, els fons de retorns cooperatius...