PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Treballar en una cooperativa, ser client o proveïdor d'una cooperativa... permet generar riquesa immediata a l'economia local. Una societat cooperativa difícilment deslocalitzarà l'activitat, ni per reduir costos ni per adquirir dimensió, ni per cap dels motius que habitualment porten a les empreses a deslocalitzar-se. El control i la propietat de les cooperatives el tenen totes les persones que en són sòcies i, consegüentment, no és de lògica decidir la deslocalització productiva; això voldria dir que les pròpies persones sòcies han decidit renunciar al seu lloc de treball, a l'estalvi o a la millora de les seves rendes, llavors han decidit aniquilar la raó de ser de l'empresa. Això és clarament contradictori, per això referma que les cooperatives no es deslocalitzen.

Altrament, hi ha cooperatives amb un gran sentiment de funció social; podreu observar com algunes cooperatives dels vostres barris organitzen debats o sessions informatives sobre aspectes d'interès social i cultural. O també, com participen amb altres plataformes per generar cohesió social a través d'actes lúdics i populars.