PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Els valors associats al model cooperatiu permeten a les persones, amb interès d'actuar col·lectivament, a cultivar un esperit crític, proactiu i de treball en equip, de renovació constant i amb capacitat crítica per analitzar el seu entorn. Alhora, aquestes persones estan més avesades a treballar per un benefici col·lectiu. El tracte entre iguals facilita la integració i cohesió social; i, alhora, cultivar una bona base social fa que les persones estiguin més capacitades per afrontar les adversitats.

Introduir els valors del cooperativisme en l'ensenyament aporta uns beneficis a curt termini perdurables en el temps i que es transfereixen en la societat amb un impacte molt positiu. La independència de criteri, la superació de l'individualisme, el respecte i la tolerància, la proactivitat, la regulació i resolució de conflictes, la relació de pertinença a un grup social i la corresponsabilitat en l'entorn, entre d'altres, són qualitats que ens fan créixer amb una actitud molt democràtica i de tarannà constructiu.