PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Les empreses cooperatives són un partner de confiança per a l’Administració Pública. La col·laboració público-privada en la gestió de serveis públics adquireix una dimensió eficient amb les empreses cooperatives perquè aquestes distribueixen millor els ingressos entre la clientela i el soci treballador.

  • Majoritàriament són empreses sense ànim de lucre, per la qual cosa estan sotmeses a una regulació de la remuneració de les persones que treballen a la cooperativa i que exigeix, a més, la reinversió de tots els beneficis a l’empresa mitjançant les reserves irrepartibles.
  • ofereixen serveis de manera eficient i eficaç,
  • mostren confiança i responsabilitat a les persones a les quals serveixen,
  • prosperen, de mitjana, més que les altres formes empresarials,
  • creen llocs de treball a mig i llarg termini,
  • demostren que tenen incorporada la responsabilitat social,
  • construeixen els actius de la comunitat a través dels propis associats locals.

Qualsevol inversió del govern en el foment de les cooperatives és una decisió política sostenible; els avantatges que es generen es multipliquen, tant en els contribuents com en els ciutadans.