PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Cada vegada més, les cooperatives existents i els cooperativistes vinculats a aquestes estan prenen consciència de formar part d'un moviment que té una gran magnitud al món i que té atribuïdes unes funcions econòmiques però també socials.

Formar part d'un moviment d'àmplia presència internacional permet que les cooperatives estableixin relacions, no només amb les cooperatives properes a l'entorn, sinó també amb les cooperatives existents a la resta del món. Crear xarxes i establir aliances amb d'altres cooperatives, en aquest àmbit internacional, possibilita una presència i relacions comercials a qualsevol punt del món, amb uns costos inferiors i de manera més senzilla, ja que es parteix d'una concepció d'empresa i una acció territorial comuna i compartida per a tots els cooperativistes. Un exemple d'aliances podria ser: aprofitar punts de distribució de cooperatives situades en punts geogràfics estratègics per a la nostra cooperativa i a través d'acords d'intercooperació i un pla de comercialització pactat i comú oferir els productes, béns o serveis a l'exterior. D'aquesta manera ens obrim a l'exterior, estalviem costos en el procés d'internacionalització, ampliem la cartera de productes que oferim a la nostra clientela i enfortim l'ajut mutu cooperatiu.

En un entorn més proper, les cooperatives, cada vegada més, prenen importància de les xarxes d'intercooperació, ja sigui amb la creació de clústers, sectorials o unió de cooperatives de sectors d'activitat complementaris entre sí amb l'objectiu d'ampliar el mercat, millorar la qualitat dels productes i adquirir una dimensió més òptima per a la competitivitat.

Les societats cooperatives tenen uns forts vincles al seu entorn proper i a la comunitat local on s'ubiquen. Per això, les cooperatives són les millors fonts de difusió dels principis cooperatius, així com de creació d'ocupació estable i de qualitat. Les societats cooperatives han d'actuar com a verdaderes escoles d'emprenedoria i enfortir les capacitats de les persones perquè puguin desenvolupar-se més plenament en la seva vida quotidiana. Les responsabilitat de la cooperativa van més enllà de la funció econòmica, ja que tenen atribuïda una funció social inseparable de la formula jurídica.