PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Cooperativa mixta

Cooperatives que desenvolupen finalitats pròpies de diferents classes de cooperatives i unifiquen les diferents activitats en una sola forma jurídica. Realitzen conjuntament el lliurament i la producció de béns o prestació de serveis al col•lectiu de socis i a tercers.

 

Cooperatives d'ensenyament

Poden ser de treball associat, de consum o mixtes. Seran de consum quan els socis membres són els demandants o beneficiaris del servei educatiu (pares, mares, tutors legals, alumnat). Si els socis són els oferents (productors) del servei (mestres o personal no docent) seran de treball associat. Seran mixtes quan, de manera conjunta, en són socis tots els col•lectius que intervenen en l'escola: pares i mares, alumnat, tutors legals i mestres i personal no docent. Les cooperatives d'ensenyament són potents instruments socialitzadors i organitzacions democràtiques, transmissores de valors amb un alt component integrador.

Són cooperatives presents tots els nivells de formació reglada, formades per mestres i/o pares. Són escoles pedagògicament innovadores, amb vocació de servei públic i el 100% amb concert educatiu. L'escola cooperativa es pot entendre com un instrument socialitzador, una eina d'educació per a la transmissió d'un conjunt de valors cooperatius, de gestió democràtica, participació directa en els projectes i de corresponsabilitat entre els diferents actors: alumnes, mestres i pares.