PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

L'objectiu d'aquesta classe de cooperativa és la creació i manteniment del lloc de treball de les persones sòcies. L'element que s'aporta al conjunt (el que es cooperativitza) és el treball. A diferència d'altres classes de cooperatives, en les de treball associat la implicació del soci es fa per partida doble: com a persona que aporta un capital per adquirir la condició de sòcia i com a persona que aporta el seu treball. Són societats personalistes i democràtiques que, a partir de la igualtat de drets i obligacions, estableixen una cooperació del treball entre els seus associats amb l'objectiu de crear i mantenir els llocs de treball a partir de l'autogestió i l'autonomia organitzativa.

Són cooperatives de persones treballadores que actuen en una gran varietat de sectors econòmics, per tal de contribuir a generar un teixit cooperatiu sòlid, tant des del punt de vista econòmic com social. Les cooperatives de treball associat s'insereixen en el moviment de microempresa que vigoritza el teixit productiu del país. Mostren un comportament actiu i emprenedor en els nous filons d'ocupació.
Són empreses que creen llocs de treball estables i riquesa en qualsevol conjuntura econòmica, també en èpoques de recessió de l'activitat econòmica. El 60% presten serveis i el 40 % produeixen béns en diferents sectors com l'industrial i la construcció.
A destacar, el sector de les cooperatives d'iniciativa social que desenvolupen la seva tasca empresarial en la integració sociolaboral de persones amb discapacitats, ex-drogodependents, pobresa, treball familiar, atenció a la infància i a la vellesa, educació especial o activitats d'oci, esportives i socioculturals.
Es proposa potenciar i donar suport als processos que incorporen els valors de la democràcia i l'autogestió a l'empresa i a l'economia.