PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Cooperatives de segon grau

Cooperatives que han d'ésser integrades per un mínim de dues persones jurídiques, una de les quals, almenys, ha d'ésser una cooperativa, també en poden tenir persones físiques com a sòcies. L'objectiu principal d'una cooperativa de segon grau és la d'esdevenir un sistema d'integració cooperativa per promoure, coordinar i desenvolupar finalitats econòmiques comunes entre els socis, així com reforçar i integrar l'activitat econòmica dels mateixos.

 

Grups cooperatius

Conjunt format, majoritàriament, per diverses societats cooperatives on una d'aquestes és la cap de grup, la qual exerceix facultats o emet instruccions de compliment obligat per a les entitats agrupades, de manera que es produeix una unitat de decisió en els àmbits de la gestió, administració i govern, principalment. Les organitzacions membres mantenen una relació subordinada respecte l'entitat cap de grup, sobre la qual han delegat facultats d'emissió d'instruccions de compliment obligatori. D'una banda, s'emeten instruccions de caràcter estatutari i de reglamentació de tal manera que la normativa interna de les organitzacions que integren el grup sigui homogènia. D'altra banda, es poden establir instruccions sobre les relacions d'associació, col•laboració i coordinació entre les organitzacions membres. Per últim, un grup cooperatiu, estableix instruccions relatives als compromisos d'aportació periòdica de recursos de cada organització membre.