PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2020
Comunitat Minera Olesana
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Fruits de Ponent
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Celobert
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Som Mobilitat
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Suara
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020
Taller Àuria
Especial COVID-19
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2020

Aquests tipus de cooperatives són de primer grau i l'objectiu general és procurar l’estalvi dels associats en l’adquisició d’uns béns, productes o serveis.

 

Cooperativa de consum

Persones o col·lectius que s’associen per resoldre col·lectivament una necessitat d’adquirir productes, béns o serveis. L’estructura empresarial té una doble vessant, econòmica i social, que és la de procurar béns i serveis, així com la defensa, informació i formació dels consumidors.

Les cooperatives de consumidors i usuaris pretenen servir al seu teixit social subministrant-los-hi productes, béns i/o serveis en les millors condicions de preu i qualitat; pretén esdevenir una eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme de consum i dels drets dels consumidors. Les cooperatives de consum tenen el seu origen en els entorns locals i neixen vinculades a la seva realitat, especialment en la distribució alimentària. Son agents actius del territori on operen; Assumeix un clar compromís social com a organització de consumidors. Darrerament s'han desenvolupat noves experiències vinculades a nous col•lectius socials en l'àmbit dels serveis a les persones, la cultura, el lleure, productes ecològics i les noves tecnologies.

 

Cooperativa d’habitatges

Formades, tant per persones físiques com jurídiques (públiques o privades), però en cap cas poden constituir-se només amb persones jurídiques. L’objecte social és ampli i abraça des de l’accés a l’habitatge fins al seu ús posterior manteniment. Amb aquesta fórmula es produeix una oferta d’habitatge més assequible en preu per a un tipus de producte comprable.

Treballen amb vocació d’enfortir el cooperativisme d’habitatges a Catalunya; la diversitat d’opcions (compra, lloguer, cessió d’ús) permet una personalització a les necessitats de cada associat. Els models actuals abasten diferents aspectes de la vivenda, des de procurar l’habitatge a organitzar-ne l’ús dels elements comuns i regular-ne la conservació i millora.