PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Les cooperatives estan impulsats per preocupacions econòmiques i socials. Són organitzacions de base col·lectiva que no només es preocupen per les línies de fons dels seus negocis, sinó també de les necessitats dels seus membres i la qualitat de vida en les seves comunitats. Les cooperatives difereixen d'altres empreses en tres aspectes principals:

  • Un propòsit diferent: El propòsit principal de les cooperatives és satisfer les necessitats comunes dels seus membres, mentre que el propòsit principal de la majoria de les empreses inversores és maximitzar el benefici per als accionistes.
  • Una estructura de control diferents: Les cooperatives utilitzen el sistema democràtic "una persona = un vot", i no el sistema d'un vot per acció utilitzat per les empreses de capital. Això ajuda a la cooperativa a servir a la necessitat comuna, més que a la individual, i és una manera de garantir que les persones, i no el capital, controlen l'empresa.
  • Una assignació diferent del lucre: En les cooperatives, els beneficis es distribueixen sobre la base de l'ús que fan els socis i sòcies de la cooperativa, no en funció del nombre d'accions que posseeixen. Les cooperatives també tendeixen a invertir els seus beneficis en la millora de servei als seus membres i promoure el benestar de les seves comunitats.


Propietat:
Les cooperatives són organitzacions democràtiques propietat dels seus membres, que participen en la cooperativa sobre la base d'un membre, un vot.

Propòsit:
Les cooperatives existeixen per crear valor per als seus membres.

Valors:
Les cooperatives es basen en els valors de l'autoajuda, l'auto-responsabilitat, democràcia, igualtat i equitat.

Servei:
La majoria de les cooperatives operen localment i proporcionen serveis als seus membres i comunitats.

Longevitat:
La taxa de supervivència de les cooperatives és més gran que la de la resta d'empreses.