PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Objectius del moviment cooperatiu:

La capacitat d’innovació de les cooperatives ja la trobem a nivell organitzatiu pel fet que tenen un model de governança democràtic i participatiu, a banda del fet que tenen un gran arrelament territorial.El fort vincle entre la cooperativa (socis) i la societat (clients) dóna l'oportunitat de conèixer de primera mà informació sobre les expectatives de la gent i les seves necessitats. El contacte proper impulsa el desenvolupament de la recerca i la creació d'activitats, així com de productes innovadors. Aquest sistema dinàmic de transmissió del coneixement condueix a un fort compromís de les cooperatives a una major creativitat i socialització de la innovació mediambiental, cultural, administrativa i tecnològica.

  • Les cooperatives són actors clau en la innovació, ja sigui en el camp de nous productes o nous models de desenvolupament (per exemple, la transmissió d'empreses als empleats).
  • Les cooperatives se centren en el llarg termini, de manera que poden anticipar-se als canvis socials i econòmics.
  • El model de governança de les cooperatives- la relació entre les cooperatives, els seus membres i empleats - contribueixen a la innovació social. El moviment també col•labora amb els centres de recerca i acadèmics.

Què hi poden fer les institucions europees:

  • Facilitar i adequar l’accés de les cooperatives als programes d’investigació.
  • Oferir polítiques específiques i programes financers que emparin l’adquisició d’empreses per part de treballadors (tranformació de qualsevol tipus de societats en societats cooperatives).
  • Facilitar la participació de les cooperatives en els programes comunitaris que fomenten la creació de xarxes d'especialistes nacionals i transnacionals, així com el desenvolupament de millors pràctiques en els sectors innovadors.
  • Reconèixer el model cooperatiu com a primera opció quan la UE parla de models de negocis responsables i sostenibles (RSE).