PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Objectius del moviment cooperatiu:

  • Incrementar l’interès del jovent en el model cooperatiu d'empresa.
  • Inclusió de la cooperativa en el programa Erasmus per a joves empresaris (intercanvi transfronterer).
  • Per bé que trobem universitats cooperatives recolzades per les pròpies organitzacions cooperatives, a nivell mundial els sistemes educatius ignoren la forma cooperativa.

Què hi poden fer les institucions europees:

  • L'ensenyament del model cooperatiu d’empresa es podria incorporar a tots els nivells de l'educació.
  • Els programes europeus de mobilitat per a les empreses podria tenir en compte les especificitats del model empresarial cooperatiu.
  • Els programes de suport a les empreses, com ara la xarxa Enterprise Europe, es podrien adaptar a un context de major diversitat pel que fa a formes d'empresa, enlloc de preveure únicament les formes tradicionals.