PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Objectius del moviment cooperatiu:

  • Les empreses cooperatives són actives, tant en la demanda (compra) com en l’oferta (producció, distribució) de l’energia.
  • Les cooperatives potencien que les persones siguin gestores de les seves necessitats i eviten que els consumidors siguin vistos com a actors passius; alhora, permeten defugir d’un mercat dominat per unes poques empreses i democratitzen els recursos.
  • Exemples com les cooperatives d’energies renovables demostren que es pot trobar la compatibilitat entre el rendiment del negoci i la sostenibilitat, la participació activa de la ciutadania i l’eficiència energètica.
  • Les cooperatives contribueixen a una producció i consum sostenibles en el decurs de la cadena de subministrament.

Què hi poden fer les institucions europees:

  • Per promoure el desenvolupament sostenible i reduir la dependència de les importacions d’energia, cal la descentralització de la producció energètica, així com un canvi en el model de distribució. Per tant, els programes europeus han de potenciar i facilitar que les petites empreses puguin accedir als programes energètics de la UE, així com garantir-ne la seva contractació.
  • La xarxa energètica del segle XXI, ha de considerar una xarxa intel•ligent que connecti els productors locals i regionals, ja que és important assegurar el subministrament energètic.
  • Fomentar les cooperatives del sector energètic, ja que són dinamitzadores del col•lectiu consumidor. En la mesura que la gestió energètica està controlada pels propis clients, es facilita la vessant comunicativa en la ciutadania: d’una banda, es dóna veu a les necessitats reals de la ciutadania i, de l’altra, la ciutadania pot influir en el comportament vers el consum.
  • Els usuaris finals de l’energia no són, automàticament, coneixedors d’aspectes com els comptadors intel•ligents: necessitaran assistència i assessorament, almenys durant el temps d’implantació, però també després. Tanmateix, la funcionalitat d’aquests comptadors ha d’estar pensada des de les necessitats del consumidor; alhora, que caldrà un assessorament neutral i efectiu. Per naturalesa, les cooperatives poden intervenir eficaçment en l’estalvi energètic.