PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Les empreses cooperatives són un model empresarial que encaixa perfectament amb les polítiques estratègiques de la UE 2020, les quals apunten cap a "una economia sostenible, posant a les persones i la responsabilitat en primer lloc, amb una lluita sostinguda contra l'exclusió i la transició cap a una economia verda".

Les cooperatives posen a les persones en el centre del negoci, mentre que al mateix temps generen riquesa a llarg termini en els territoris. El model d’empresa cooperativa aporta respostes concretes i solucions innovadores que poden contribuir a l’estratègia de la UE 2020.

Com contribueixen les cooperatives:

  • Les cooperatives resulten especialment eficaces en temps de crisi, especialment tenint en compte la seva contribució a l'estabilitat econòmica i financera i el manteniment i creació d'ocupació;
  • Les cooperatives contribueixen als objectius de millora de la infraestructura europea de transport, energia i serveis de comunicació i especialment en les zones aïllades;
  • Les cooperatives desenvolupen cada vegada més activitats dels sectors de serveis i de producció. Proporcionen alternatives locals als negocis globals;
  • Moltes cooperatives han proporcionat a les dones l'oportunitat de convertir-se en empresàries i com a treballadores gaudeixen d’igualtat d’oportunitats en la seva formació i promoció professional.

Atesa la varietat i complexitat dels desafiaments que la societat europea i l'entorn empresarial s’enfronten, les cooperatives estan en una posició única per oferir un contrapès. El coneixement, experiència i objectius del model d’empresa cooperativa s'alineen perfectament amb molts objectius que s’ha marcat la UE pel 2020:

  • UE 2020: Unió per la innovació

  • UE 2020: Eficiència dels recursos

  • UE 2020: Una agenda per a noves qualificacions i llocs de treball

  • UE 2020: Jovent en moviment