Dades d'afiliació

  • 15 des

Sobre la base de les dades facilitades pels nostres associats, presentem a continuació les dades més rellevants a través de gràfics percentuals. Les dades corresponen a 2012, excepte les dades econòmiques que són de 2011.

Cooperatives afiliades:

{fusionchart id="5" Cooperatives afiliades}

 

Facturació anual per tipus de cooperatives:

{fusionchart id="6" Facturació per tipus de cooperatives}

 

Facturació anual per teritoris:

{fusionchart id="7" Facturació per territori}

 

Tipus de cooperatives per sectors d'activitat:

{fusionchart id="8" Cooperatives per tipus i sectors d'activitat}

{szakitable csv="/images/estadistica/anuari2011TIPUSTERRITORI.csv" zebra="#f0f0f0"} {/szakitable}

 

Cooperatives per sectors d'activitat i territoris:

{fusionchart id="9" Cooperatives per territoris i sectors d'activitat}

{szakitable csv="/images/estadistica/anuari2011TIPUSSECTOR.csv" zebra="#f0f0f0"} {/szakitable}