PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Dades d'afiliació

  • 15 des

Sobre la base de les dades facilitades pels nostres associats, presentem a continuació les dades més rellevants a través de gràfics percentuals. Les dades corresponen a 2012, excepte les dades econòmiques que són de 2011.

Cooperatives afiliades:

{fusionchart id="5" Cooperatives afiliades}

 

Facturació anual per tipus de cooperatives:

{fusionchart id="6" Facturació per tipus de cooperatives}

 

Facturació anual per teritoris:

{fusionchart id="7" Facturació per territori}

 

Tipus de cooperatives per sectors d'activitat:

{fusionchart id="8" Cooperatives per tipus i sectors d'activitat}

{szakitable csv="/images/estadistica/anuari2011TIPUSTERRITORI.csv" zebra="#f0f0f0"} {/szakitable}

 

Cooperatives per sectors d'activitat i territoris:

{fusionchart id="9" Cooperatives per territoris i sectors d'activitat}

{szakitable csv="/images/estadistica/anuari2011TIPUSSECTOR.csv" zebra="#f0f0f0"} {/szakitable}