Situació a 30 de juny de 2018

A continuació s'ofereixen gràfics comparatius, des de 2012 a 2018, sobre el nombre de societats cooperatives i la plantilla. Les dades que s'ofereixen són extretes del web del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a 30 de juny de 2018.

Infografies

Infografia: primer semestre de 2018
(en data 30.06.2018)

Infografia: dades globals 2017
(en data 31.12.2017)

Infografia: dades globals 2016
(en data 31.12.2016)

Infografia: dades globals 2015
(en data 31.12.2015)

Infografia: dades globals 2014
(en data 31.12.2014)

Infografia: dades globals 2013
(en data 31.12.2013)

Infografia: dades globals 2012
(en data 31.09.2012)

 

 

Més dades estadístiques

Generalitat de Catalunya: Observatori d'empresa i ocupació. [+]

Govern de l'estat espanyol: Ministeri de Treball i Seguretat Social. [+]