Estudis i recursos

ms2018 llMaig 2019

Memòria de sostenibilitat CoopCat 2018

[icon name="download" size="20" color="" class="" /] Manual

protocolDesembre 2018

Protocol d’actuació per a l’acompanyament en un procés de recuperació d’empreses per part de persones treballadores

[icon name="download" size="20" color="" class="" /] Manual

pacJuliol 2017

L'impacte de la reforma agrària comuna a Catalunya. Resultats del primer any d'aplicació

[icon name="download" size="20" color="" class="" /] Manual

relleuMaig 2018

Breu manual per a la recuperació d’empreses a partir de la fórmula cooperativa

[icon name="download" size="20" color="" class="" /] Manual

ms2018 IllMaig 2018

Memòria de sostenibilitat CoopCat 2017

[icon name="download" size="20" color="" class="" /] Manual

pacJuliol 2017

Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa

[icon name="download" size="20" color="" class="" /] Manual

glossariOctubre 2018

Glossari cooperatiu

[icon name="download" size="20" color="" class="" /] Manual

 

ms2018 IllDesembre 2017

Memòries de sostenibilitat per a les cooperatives: una guia

[icon name="download" size="20" color="" class="" /] Manual

creacioGener 2017

Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa

[icon name="download" size="20" color="" class="" /] Guia