Estudis i recursos

ms2018 llMaig 2019

Memòria de sostenibilitat CoopCat 2018

Manual

protocolDesembre 2018

Protocol d’actuació per a l’acompanyament en un procés de recuperació d’empreses per part de persones treballadores

Manual

pacJuliol 2017

L'impacte de la reforma agrària comuna a Catalunya. Resultats del primer any d'aplicació

Manual

relleuMaig 2018

Breu manual per a la recuperació d’empreses a partir de la fórmula cooperativa

Manual

ms2018 IllMaig 2018

Memòria de sostenibilitat CoopCat 2017

Manual

pacJuliol 2017

Posicionament del CTESC sobre l'economia col·laborativa

Manual

glossariOctubre 2018

Glossari cooperatiu

Manual

 

ms2018 IllDesembre 2017

Memòries de sostenibilitat per a les cooperatives: una guia

Manual

creacioGener 2017

Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa

Guia