5 Mar lr

Transparència

A continuació es detallen les subvencions i ajudes públiques de la Confederació de Cooperatives de Catalunya:

Nom del projecte Desenvolupament del cooperativisme a Catalunya
Període 2019
Ordre i resolució
Conveni resolutiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'entitat Confederació de Cooperatives de Catalunya, pel qual s'atorga una subvenció innominada a l'esmentada entitat, per portar a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme
Import inicial

178.970,00 euros

Import final Amb data 22/02/2020 l'expedient de tancament de la justificació encara està obert.

 

Nom del projecte Desenvolupament del cooperativisme a Catalunya
Període 2018
Ordre i resolució
Conveni resolutiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'entitat Confederació de Cooperatives de Catalunya, pel qual s'atorga una subvenció innominada a l'esmentada entitat, per portar a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme
Import inicial

164.870,00 euros

Import final Amb data 22/02/2020 l'expedient de tancament de la justificació encara està obert.

 

Nom del projecte Desenvolupament del cooperativisme a Catalunya
Període 2017
Ordre i resolució
Conveni resolutiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'entitat Confederació de Cooperatives de Catalunya, pel qual s'atorga una subvenció innominada a l'esmentada entitat, per portar a terme un projecte de desenvolupament del cooperativisme
Import inicial

164.080,00 euros

Import final 164.080,00 euros

 

Nom del projecte Renovar, ampliar i enfortir el cooperativisme a Catalunya
Període 2016
Ordre i resolució
Conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, pel qual s'atorga una subvenció a l'entitat esmentada, per renovar, ampliar i enfortir el cooperativisme a Catalunya
Import inicial

120.000,00 euros

Import final 120.000,00 euros

 

Nom del projecte Promoció i foment de les cooperatives i societats laborals.
Període 2015
Ordre i resolució

ORDRE EMO/291/2015, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

RESOLUCIÓ EMC/1448/2016, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Empresa i Ocupació durant l'any 2015.

Import inicial

130.000,00 euros

Import final 126.525,60 euros

 

Nom del projecte Promoció i foment de les cooperatives i societats laborals.
Període 2014
Ordre i resolució

Ordre EMO/341/2014, de 12 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

RESOLUCIÓ EMO/828/2015, de 23 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Empresa i Ocupació durant l'any 2014.

Import inicial

199.948,00 euros

Import final 199.246,22 euros

 

 

QUI SOM

Descripció de l'organització
[+]

ORGANITZACIÓ

Estructura organitzativa interna.
[+]

QUÈ FEM

Funcions i serveis que desenvolupa l'organització.
[+]

ACORDS

Entitats participades i acords amb altres ens.
[+]

NORMATIVA

Marc jurídic i estatuts socials.
[+]

ACCIONS

Pla de Gestió.
[+]

MEMÒRIA

Memòries de sostenibilitat
[+]

ESTADÍSTIQUES

Informació estadística i socioeconòmica
[+]

PRESSUPOST

Recursos econòmics
[+]

RETRIBUCIONS

Retribucions, indemnitzacions i dietes.
[+]

AUDITORIA

Auditoria de comptes.
[+]

CONVENIS

Subvencions i ajudes públiques.
[+]