PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arréu del territori

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives les quals es troben integrades per les cooperatives que els correspon per branca. Cadascuna d'elles tenen la seva pròpia estructura, història i particularitats, i agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d'activitat, així com tot el territori de Catalunya.

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya

Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

TRANSPARÈNCIA

XIFRES/DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019