Afers institucionals: mesures per al foment del cooperativisme

Al moviment cooperatiu i a les empreses cooperatives els hi són aplicables els drets reconeguts per la Llei vigent, d’una banda, a través de l’art. 129.2 de la Constitució de l’estat espanyol i, de l’altra, a través de l’article 124 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Amb això, el moviment cooperatiu ha impulsat el desenvolupament d’un seguit de mesures i en destaquem les següents:

 

Foment del cooperativisme

  • Promoure els valors de les cooperatives i l'aprenentatge col·lectiu en la societat i en tots els cicles de l’ensenyament.
  • Aconseguir un coneixement permanent de la realitat cooperativa de Catalunya mitjançant la implantació dels indicadors estadístics, que ho permetin.

Generació i manteniment de l’ocupació

  • Establir mitjans per facilitar l’accés dels treballadors i treballadores a la propietat dels mitjans de producció.
  • Afavorir la creació de cooperatives, així com la incorporació de persones sòcies.
  • Modificacions legals que permetin la creació de cooperatives en tots els àmbits d’activitat.

Consolidació empresarial

  • Avantatge competitiva en les clàusules socials de les contractacions públiques.
  • Millorar els instruments financers.
  • Disminuir les pressions fiscals de les cooperatives.
  • Afavorir l’enfortiment de la gestió, la intercooperació, la innovació i la internacionalització de les cooperatives.