L'estructura tècnica i de govern

Els òrgans de govern de la Confederació són l'Assemblea General (formada per totes les persones membres dels consells rectors de cada una de les federacions de cooperatives de Catalunya) i el Consell Rector (format per les presidències de les federacions o per aquelles persones designades pels propis consells rectors).

L'equip tècnic de la Confederació s'encarrega de desenvolupar i executar les accions encomanades pel Consell Rector. L'estructura tècnica es configura per una persona que ocupa la direcció i executa tasques de gestió i una altra persona que realitza les tasques tècniques, de comunicació i d'administració.

 

Composició del Consell Rector:

 

sepra

 

 

Josep m

Presidència
Guillem Llorens i Gragera – co-president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, soci treballador de la cooperativa SEPRA, SCCL
 

Vicepresidència

Josep M. López i Fumat- president de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya, soci treballador de la cooperativa d'ensenyament Institució Montserrat, SCCL

     

quim sicilia

 

sarroca

Secretaria
Quim Sicília i Gil - president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, soci d'Abacus cooperativa, SCCL
 

Vicesecretaria
Ramon Sarroca i Capell - president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, soci de la cooperativa Almenar Fruits, SCCL

     
   

 

     
Vocalia
Jordi Galvez – president de la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya
   

 

 

 Organigrama funcional:

organigrama