Català English Français Español

L'estructura tècnica i de govern

Els òrgans de govern de la Confederació són l'Assemblea General (formada per totes les persones membres dels consells rectors de cada una de les federacions de cooperatives de Catalunya) i el Consell Rector (format per les presidències de les federacions o per aquelles persones designades pels propis consells rectors).

L'equip tècnic de la Confederació s'encarrega de desenvolupar i executar les accions encomanades pel Consell Rector. L'estructura tècnica es configura per una persona que ocupa la direcció i executa tasques de gestió i una altra persona que realitza les tasques tècniques, de comunicació i d'administració.

 

Composició del Consell Rector:

 

perfecto

 

 

ramon sarroca

Presidència
Perfecto Alonso i Tejera – president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, soci treballador de la cooperativa Set-C, SCCL
  Vicepresidència
Ramon Sarroca i Capell - president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, soci agrari de la cooperativa ACTEL, SCCL
     

quim sicilia

 

Josep m

Secretaria
Quim Sicília i Gil - president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, soci de treball de la cooperativa de consum Abacus cooperativa, SCCL
  Vicesecretaria
Josep M. López i Fumat- president de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya, soci treballador de la cooperativa d'ensenyament Institució Montserrat, SCCL
     

Eva Martinez

 

 

     
Vocalies
Eva Martínez i Villar – presidenta de la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya
  Vocalies
Miquel Corna i Sitjes - vicepresident de la Federació de Cooperatives de Serveis i Cooperatives de Transportistes de Catalunya

 

 

 Organigrama funcional:

organigrama


arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop
Som socis de: logotip aci  logotip coops europe  logotip cepes